Myšlenkové mapy

Pokud Vás zajímá, cože jsou to ty myšlenkové mapy, tak se prosím podívejte na následující myšlenkovou mapu 😉
Myšlenková mapa

V podstatě jde o to, že jsou to poznámky, které jsou graficky seřazené. Uprostřed je centrální téma a jednotlivé větve pak reprezentují důležité pojmy (nebo pohledy) vážící se k centrálnímu tématu. Tyto větve se většinou „čtou“ po směru hodinových ručiček. Každá větev je pak ještě rozšířená (rozvinutá) dalšími větvemi. Ty se pak „čtou“ shora dolů.
Můžete se podívat, jak tyto mapy používám v knížce:

01 - Fyzikální veličiny_v